Generalforsamling 2022

Dato: 22/9-2022

Mødelink er : Kommer

2022 blev året hvor vi endelig kunne afholde DM i Grill igen og mødes om grillen. Det bliver dog også året hvor vi skal tage afsked med en række bestyrelsesmedlemmer som, af forskellige årsager, har valgt at trække sig fra bestyrelsens arbejde. Vi får derfor behov for mange nye kræfter til at varetage bestyrelsens arbejde, så mød op og vær med til at sætte den nye bestyrelse. 

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så meddel allerede dette nu så du kan komme på listen (uden nye kræve

Ligesom de tidligere år vil mødet foregå online! Dette betyder at alle medlemmer kan deltage, så længe de blot har en computer med en internetforbindelse. Vi vil lave årsberetning, præsentationer osv. via video og lyd.

Efterfølgende vil vi diskutere de emner som er på dagsordenen via tale og chat. 

Dagsordenen for general-forsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent (nuværende 0kr/år)
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Nyheder fra WBQA
  10. Eventuelt /ordet er frit

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hende senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

De tekniske detaljer:

Som tidligere år bliver vores generalforsamling afholdt online via video, tale og chat. Vi forsøger at gøre det så enkelt som muligt og så alle med en computer kan være med. Derfor bliver der i år delt et link her på siden som du kan trykke på og så bliver det hele automatisk tilgængeligt.

Bemærk at dette ikke nødvendigvis vil virke på mobiltelefoner og tablets.

Linket til hvor mødet kommer til at foregå vil være:

Kommer

Linket vil dog først være aktivt 30 minutter før mødets start (indtil da vil det blot henvise til denne  nyhed)

Referat

Referatet fra mødet samt slides kan findes herunder efter mødet:

Find referatet her

Spørgsmål kan sendes til bestyrelsen

Artiklen er skrevet af

Kim er formand for WBQA Danmark og var med til at starte det tilbage i 2008. Han brænder for at sprede det glade budskab omkring grill og madlavning på grillen. Derfor kan du altid få en snak med ham om det seneste indenfor grill-verden.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.